Valtiopaivaasia HE 124/1975 II

HE 124/1975 II vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Huomautus

Jatk. 2 K 1265

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

1) Laki työntekijäin eläkelain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
659/1976

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
660/1976

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 14 ja 22 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
661/1976

4) Laki yrittäjien eläkelain 13 ja 19 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
662/1976

5) Laki luopumiseläkelain 13 ja 24 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
663/1976

6) Laki valtion eläkelain muuttamisesta.

Säädöskokoelma
664/1976

7) Laki valtion perhe-eläkelain 5 ja 11 §:n muuttamisesta.

Säädöskokoelma
665/1976

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta.

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta.

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 14 ja 22 §:n muuttamisesta.

4) Laki yrittäjien eläkelain 13 ja 19 §:n muuttamisesta.

5) Laki luopumiseläkelain 13 ja 24 §:n muuttamisesta.

6) Laki valtion eläkelain muuttamisesta.

7) Laki valtion perhe-eläkelain 5 ja 11 §:n muuttamisesta.

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.11.1975

Istuntopöytäkirjan sivu

423

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
451
473

Valiokuntakäsittely

Sosiaalivaliokunta

Mietintö

Sosiaalivaliokunnan mietintö
SoVM 12/1976 vp

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/1975 II vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

1081

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 91/1976 vp
Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 91 a/1976 vp

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
1136
1250

Kolmas käsittely

Pvm

16.06.1976

Istuntopöytäkirjan sivu

1526

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​