HE 124/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä (Uusi nimike: Laki Yleisradio Oy:stä, LiVM 14/1993)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä (Uusi nimike: Laki Yleisradio Oy:stä, LiVM 14/1993)

Vahvistettu

22.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1380/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Oy Yleisradio-Rundradion Ab:stä (Uusi nimike: Laki Yleisradio Oy:stä, LiVM 14/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ero

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2230

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.09.1993 Päättynyt PTK 97/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

2495

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 14/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 23/1993 vp
Valmistunut

29.10.1993

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 4/1993 vp
Valmistunut

22.10.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 169/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 171/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1993 Päättynyt PTK 172/1993 7-9
Istuntopöytäkirjan sivu

5311

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1993 Päättynyt PTK 173/1993 4-6
Istuntopöytäkirjan sivu

5344

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1993