Valtiopaivaasia HE 124/1994

HE 124/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1125/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 67/1994 2162

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 31/1994 vp
Valmistunut

28.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 111/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4602

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 113/1994 4608
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5171

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994