Valtiopaivaasia HE 124/1995

HE 124/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairauspäivärahajärjestelmän ja kuntoutuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1500/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1501/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1502/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1503/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1504/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Uusi laki: Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, StVM 25/1995 vp

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1505/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

3) Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

4) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

5) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

6) Uusi laki: Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, StVM 25/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.09.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.1995 Pp 6.10. PTK 69/1995 1761
06.10.1995 Poistettu PTK 70/1995 1779
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995 1811

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1995 vp
Valmistunut

23.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/1995 vp
Valmistunut

14.11.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.11.1995 Pp seur. PTK 108/1995 2850
24.11.1995 Päättynyt PTK 109/1995 2860

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995 2870
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 2878 13-26
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Poistettu PTK 113/1995 2991
29.11.1995 Poistettu PTK 114/1995 2997
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 3036 5, 6

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1, 3-5) VJ 67 § (PeVL) 2) VJ 66 § (PeVL) VJ 66 § (StVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot