HE 124/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sairauspäivärahajärjestelmän ja kuntoutuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1500/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1501/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1502/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1503/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1504/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Uusi laki: Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, StVM 25/1995 vp

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1505/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

3) Laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta

4) Laki kuntoutusrahalain muuttamisesta

5) Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta

6) Uusi laki: Laki terveydenhuollosta puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta, StVM 25/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1995 Pp 6.10. PTK 69/1995
06.10.1995 Poistettu PTK 70/1995
10.10.1995 Päättynyt PTK 71/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1761

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1995 vp
Valmistunut

23.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 107/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.1995 Pp seur. PTK 108/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 109/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1995 Keskeytynyt PTK 110/1995
24.11.1995 Päättynyt PTK 111/1995 13-26
Istuntopöytäkirjan sivu

2870

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.1995 Poistettu PTK 113/1995
29.11.1995 Poistettu PTK 114/1995
29.11.1995 Päättynyt PTK 115/1995 5, 6
Istuntopöytäkirjan sivu

2991

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1, 3-5) VJ 67 § (PeVL) 2) VJ 66 § (PeVL) VJ 66 § (StVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.1995

Vastaus
EV 137/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot