Valtiopaivaasia HE 124/1998

HE 124/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki virvoitusjuomaverosta)

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki virvoitusjuomaverosta)

Vahvistettu

23.12.1998

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1092/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki virvoitusjuomaverosta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 56/1998 vp
Valmistunut

04.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 159/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 160/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 161/1998 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998
Huomautus

*) Lain 1 §:n 3 mom. tulee voimaan 01.01.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​