Valtiopaivaasia HE 124/2000

HE 124/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuudesta

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuus

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuus

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kouvalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 21/2000 vp
Valmistunut

13.10.2000

Päätösehdotus

Katso mietintö

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.10.2000 Päättynyt PTK 123/2000 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.10.2000

​​​​