Valtiopaivaasia HE 124/2006

HE 124/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1081/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Johtaja Pirhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 13
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 12
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 14
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 14
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2006 vp
Valmistunut

27.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.11.2006 Päättynyt PTK 111/2006 10
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.11.2006 Päättynyt PTK 114/2006 13
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.2006

​​​​