HE 124/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

(Toinen lisäbudjetti 2009)

1. Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Voimaantulo

15.10.2009

Säädöskokoelma
737/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.09.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.2009 Keskeytetty PTK 75/2009
15.09.2009 Poistettu PTK 76/2009
16.09.2009 Poistettu PTK 77/2009
17.09.2009 Poistettu PTK 78/2009
18.09.2009 Päättynyt PTK 79/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 14/2009 vp
Valmistunut

06.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena todetuin muutoksin, että lisätalousarvioaloitteet LTA 10-84/2009 vp hylätään ja että lisätalousarviota sovelletaan 15 päivästä lokakuuta 2009 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 87/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2009 Keskeytetty PTK 88/2009
09.10.2009 Päättynyt PTK 90/2009 1-51
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 90/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

09.10.2009

Kirjelmä
EK 21/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat