Valtiopaivaasia HE 124/2012

HE 124/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki markkinaoikeudesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
99/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
100/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki patenttilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
101/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
102/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
103/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
104/2013
Päätös

Hyväksytty

7. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
105/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
106/2013
Päätös

Hyväksytty

9. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
107/2013
Päätös

Hyväksytty

10. Laki yhteismerkkilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
108/2013
Päätös

Hyväksytty

11. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
109/2013
Päätös

Hyväksytty

12. Laki toiminimilain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
110/2013
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
111/2013
Päätös

Hyväksytty

14. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
112/2013
Päätös

Hyväksytty

15. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
113/2013
Päätös

Hyväksytty

16. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Säädöskokoelma
114/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

17. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
115/2013
Päätös

Hyväksytty

18. Laki verkkotunnuslain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
116/2013
Päätös

Hyväksytty

19. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
117/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
118/2013
Päätös

Hyväksytty

21. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
119/2013
Päätös

Hyväksytty

22. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
120/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

23. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
121/2013
Päätös

Hyväksytty

24. Laki valtion virkamieslain 46 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
122/2013
Päätös

Hyväksytty

25. Laki kilpailulain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
123/2013
Päätös

Hyväksytty

26. Laki sähkömarkkinalain 51 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
124/2013
Päätös

Hyväksytty

27. Laki maakaasumarkkinalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
125/2013
Päätös

Hyväksytty

28. Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
126/2013
Päätös

Hyväksytty

29. Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
127/2013
Päätös

Hyväksytty

30. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
128/2013
Päätös

Hyväksytty

31. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 ja 36 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
129/2013
Päätös

Hyväksytty

32. Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
130/2013
Päätös

Hyväksytty

33. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 91 ja 105 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
131/2013
Päätös

Hyväksytty

34. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 93 ja 106 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
132/2013
Päätös

Hyväksytty

35. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
133/2013
Päätös

Hyväksytty

36. Laki arvopaperimarkkinalain 10 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

37. Laki arpajaislain 62 c ja 66 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
134/2013
Päätös

Hyväksytty

38. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
135/2013
Päätös

Hyväksytty

39. Laki alkoholilain 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
136/2013
Päätös

Hyväksytty

40. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
137/2013
Päätös

Hyväksytty

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

41. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

31.01.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
138/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki markkinaoikeudesta

2. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa

3. Laki patenttilain muuttamisesta

4. Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta

6. Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

7. Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta

9. Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

10. Laki yhteismerkkilain muuttamisesta

11. Laki mallioikeuslain muuttamisesta

12. Laki toiminimilain muuttamisesta

13. Laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta

14. Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta

15. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

16. Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta

17. Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

18. Laki verkkotunnuslain 18 §:n muuttamisesta

19. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

20. Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

21. Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12 §:n muuttamisesta

22. Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta

23. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta

24. Laki valtion virkamieslain 46 a §:n muuttamisesta

25. Laki kilpailulain 43 §:n muuttamisesta

26. Laki sähkömarkkinalain 51 §:n muuttamisesta

27. Laki maakaasumarkkinalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

28. Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

29. Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta

30. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

31. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 ja 36 a §:n muuttamisesta

32. Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta

33. Laki julkisista hankinnoista annetun lain 91 ja 105 §:n muuttamisesta

34. Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 93 ja 106 §:n muuttamisesta

35. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta

36. Laki arvopaperimarkkinalain 10 luvun muuttamisesta

37. Laki arpajaislain 62 c ja 66 a §:n muuttamisesta

38. Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

39. Laki alkoholilain 53 §:n muuttamisesta

40. Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.10.2012

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Karttunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.10.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2012 Päättynyt PTK 93/2012 2
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2012 vp
Valmistunut

05.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3.-15., 17., 18., 20., 21., 23.-35. ja 37.-40. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 16., 19. ja 22. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään uusi 41. lakiehdotus ja että 36. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 33/2012 vp
Valmistunut

29.11.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.12.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 124/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2012 Poistettu PTK 125/2012 22
11.12.2012 Päättynyt PTK 126/2012 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1.-35. ja 37.-40. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 36. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2012 Päättynyt PTK 131/2012 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-35., 37.-40. lakiehdotuksen ja mietinnössä ehdotetun uuden 41. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 36. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.12.2012

​​​​