Valtiopaivaasia HE 124/2013

HE 124/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Energiavirastosta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
870/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Energiavirastosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Snellman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 22
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 24
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 22
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 22
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/2013 vp
Valmistunut

21.11.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2013 Päättynyt PTK 119/2013 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2013 Päättynyt PTK 122/2013 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.12.2013

​​​​