HE 125/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perhe-eläkelain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
947/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2930

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.1992 Päättynyt PTK 102/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/1992 vp
Valmistunut

01.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 118/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 119/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 120/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3606

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1992 Päättynyt PTK 122/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3633

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1992