Valtiopaivaasia HE 125/1994

HE 125/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

Päätökset

1) Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1158/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki väliaikaisista poikkeuksista työsopimuslain 2 §:n 2 momenttiin

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.06.1994

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lonka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.06.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2005

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.1994 Päättynyt PTK 67/1994 2162

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 4/1994 vp
Valmistunut

20.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3427

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3516
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3533

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1994