Valtiopaivaasia HE 125/1998

HE 125/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1215/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Jääskeläinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 59/1998 vp
Valmistunut

10.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1998 Päättynyt PTK 166/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998 8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1998 Keskeytynyt PTK 171/1998
15.12.1998 Päättynyt PTK 174/1998 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.12.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot