Valtiopaivaasia HE 125/2003

HE 125/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
516/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
517/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
518/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
519/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
520/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
521/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
522/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.06.2004

Voimaantulo

01.09.2004

Säädöskokoelma
523/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

2. Laki rikoslain 38 luvun 4 §:n muuttamisesta

3. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

4. Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta

5. Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

6. Laki meripelastuslain 16 §:n muuttamisesta

7. Laki poliisilain 36 §:n muuttamisesta

8. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2003

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ristola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Keskeytetty PTK 87/2003 28
07.11.2003 Päättynyt PTK 90/2003 2 6
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2004 vp
Valmistunut

19.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2-8 lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, ja että hyväksytään lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2004 vp
Valmistunut

21.04.2004

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 9/2004 vp
Valmistunut

05.05.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 65/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2004 Päättynyt PTK 66/2004 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.2004 Päättynyt PTK 67/2004 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 §:n 2 momentista ja 20 §:n 1 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin