Valtiopaivaasia HE 125/2010

HE 125/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.11.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
951/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Poistettu PTK 82/2010 5
15.09.2010 Poistettu PTK 83/2010 6
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2010 vp
Valmistunut

08.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvalio kunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muut tamattomana.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 98/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Keskeytetty PTK 99/2010 5
15.10.2010 Päättynyt PTK 101/2010 2 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2010