Valtiopaivaasia HE 125/2013

HE 125/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
963/2013
Päätös

Hyväksytty

2. Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
967/2013
Päätös

Hyväksytty

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
964/2013
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
965/2013
Päätös

Hyväksytty

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.2013

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
966/2013
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

3. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

4. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

5. Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013 - 2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.09.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Marttila

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.09.2013 Poistettu PTK 83/2013 23
19.09.2013 Poistettu PTK 85/2013 25
20.09.2013 Poistettu PTK 86/2013 23
24.09.2013 Päättynyt PTK 87/2013 23
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 25/2013 vp
Valmistunut

22.10.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2013 Päättynyt PTK 105/2013 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.11.2013 Päättynyt PTK 107/2013 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.11.2013

​​​​