HE 126/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1215/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 46 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2947

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.1992 Päättynyt PTK 102/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/1992 vp
Valmistunut

02.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 124/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 126/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3721

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.10.1992 Keskeytynyt PTK 128/1992
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

3762

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.10.1992