Valtiopaivaasia HE 126/1993

HE 126/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 1994

Valtion talousarvioksi vuodelle 1994

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
/19
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Valtion talousarvioksi vuodelle 1994

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.09.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Valtiosihteeri Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.09.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2193

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.09.1993 Keskeytynyt PTK 92/1993 2198
14.09.1993 Keskeytynyt PTK 94/1993 2242
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993 2348

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 81/1993 vp
Valmistunut

13.12.1993

Päätösehdotus

VaVM 81/1993 vp Hyv. muutettuna,

Vastalauseet

Mietintöön VaVM 81/1993 vp liittyy 3 vastalausetta

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 81 a/1993 vp
Valmistunut

16.12.1993

Päätösehdotus

VaVM 81a/1993 vp ks mietintö

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 3/1993 vp
Valmistunut

30.09.1993

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 5/1993 vp
Valmistunut

12.10.1993

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 3/1993 vp
Valmistunut

12.10.1993

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 3/1993 vp
Valmistunut

15.10.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

29.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot