Valtiopaivaasia HE 126/1994

HE 126/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ennakkoperintälain ja arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1215/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.03.1995

Säädöskokoelma
1216/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

2) Laki arvonlisäverolain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.06.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Vanhanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994 2616

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 74/1994 vp
Valmistunut

29.11.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 134/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1994 Päättynyt PTK 136/1994 5604

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5624 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1994 Keskeytynyt PTK 138/1994 5678
07.12.1994 Päättynyt PTK 139/1994 5711 1, 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​