Valtiopaivaasia HE 126/2004

HE 126/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1304/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1305/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1306/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1307/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1308/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1309/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2004

Voimaantulo

31.12.2004

Säädöskokoelma
1310/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirjanpitolain muuttamisesta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

4. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 ja 16 §:n muuttamisesta

7. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.06.2004

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jänkälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.06.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2004 Päättynyt PTK 80/2004 23
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 29/2004 vp
Valmistunut

08.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. ja 5.-7. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2. ja 4. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 135/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 09.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2004 Päättynyt PTK 136/2004 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2004 Päättynyt PTK 138/2004 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin