Valtiopaivaasia HE 126/2010

HE 126/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2011

(Budjetti 2011 )

1. Valtion talousarvio vuodelle 2011

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
1186/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtion talousarvio vuodelle 2011

Annettu eduskunnalle

Pvm

10.09.2010

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.09.2010 Keskeytetty PTK 82/2010 1
15.09.2010 Keskeytetty PTK 83/2010 2
16.09.2010 Päättynyt PTK 84/2010 1
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 18.10.2010.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 53/2010 vp
Valmistunut

08.12.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2011 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisesti todetuin muutoksin, että talousarvioaloitteet TAA 37, 47, 64, 148, 290, 541, 556, 874 ja 915/2010 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-36, 38-46, 48-63, 65-147, 149-289, 291-540, 542-555, 557-873, 875-914 ja 916-1147/2010 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 6/2010 vp
Valmistunut

13.10.2010

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 23/2010 vp
Valmistunut

19.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 13/2010 vp
Valmistunut

12.10.2010

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 10/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 18/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 8/2010 vp
Valmistunut

14.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 13/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/2010 vp
Valmistunut

12.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 18/2010 vp
Valmistunut

22.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 14/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 15/2010 vp
Valmistunut

15.10.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.12.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.12.2010 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2010 Keskeytetty PTK 130/2010 2
Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt. Pääluokat 21-22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.Pääluokat 23-24: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2010 Keskeytetty PTK 131/2010 5 5-11
Huomautus

Pääluokat 23-24: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 25-29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2010 Keskeytetty PTK 132/2010 1 1-16, 18-156
Huomautus

Pääluokat 25-27, 29: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.Pääluokat 28, 31-32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2010 Keskeytetty PTK 133/2010 1 1-220
Huomautus

Pääluokat 31-32: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. Pääluokat 30, 33: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.2010 Päättynyt PTK 134/2010 1 1-224
Luottamusäänestys istuntopöytäkirja
PTK 134/2010 vp
Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11-13 ja 15 mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-36, 38-46, 48-63, 65-147, 149-289, 291-540, 542-555, 557-873, 875-914, 916-1147/2010 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 28, 30, 33, 35, 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.12.2010

Kirjelmä
EK 36/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​