Valtiopaivaasia HE 127/1966

HE 127/1966 vp

Hallituksen esitys n:o 127 (1966vp) laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta ja laiksi eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa.

Käsittelyvaiheet ja asiakirjat

ilmoitetaan EdK:lle 933. L Sosv:aan 976 SosvM:11 Pp 1096 1K 1101 SuurvM:113 2K 1114 3K ja AK 1136 Eduskunnan vastaus:12.12.1966 Sidotut asiakirjat: A.III:2.

Asetuskokoelma

Hakusanat

  • Kansaneläkelaki

​​​​