HE 127/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa

Vahvistettu

20.12.1991

Voimaantulo

01.07.1992

Säädöskokoelma
1558/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.10.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

2091

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.1991 Päättynyt PTK 69/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2180

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 9/1991 vp
Valmistunut

12.11.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.11.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 85/1991 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1991 Poistettu PTK 87/1991
21.11.1991 Päättynyt PTK 90/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1991 Päättynyt PTK 92/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3111

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1991 Päättynyt PTK 93/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3139

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.12.1991