HE 127/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Opetusalan koulutuskeskuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.08.1998

Säädöskokoelma
1259/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Opetusalan koulutuskeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Pönkä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1997 Päättynyt PTK 119/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 21/1997 vp
Valmistunut

02.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 156/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 157/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997
Huomautus

Kumottavat lait: 135/88 ja 923/71

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1997

Vastaus
EV 216/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2