Valtiopaivaasia HE 127/1998

HE 127/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
992/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
993/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
994/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
995/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

2) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n muuttamisesta

3) Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

4) Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Harju

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.09.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1998 Päättynyt PTK 114/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 24/1998 vp
Valmistunut

18.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 29/1998 vp
Valmistunut

15.10.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1998 Päättynyt PTK 150/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998
Huomautus

Tarkistettu nimike: 3) Laki arvopaperimarkkinalain 10 luvun muuttamisesta (EV 184/1998)

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

01.12.1998

​​​​