Valtiopaivaasia HE 127/2002

HE 127/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.2002

Voimaantulo

01.01.2003

Säädöskokoelma
1167/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.09.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.09.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.09.2002 Poistettu PTK 98/2002 10
19.09.2002 Poistettu PTK 99/2002 10
20.09.2002 Pantu pöydälle PTK 101/2002 10
24.09.2002 Päättynyt PTK 102/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2002 vp
Valmistunut

05.12.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi 4 §:n 1 momentti muutettuna, että hyväksytään yksi lausuma, että lakialoite LA 118/2002 vp hylätään ja että toimenpidealoite TPA 131/2002 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 155/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään kolmanteen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2002 Keskeytetty PTK 156/2002 2
07.12.2002 Päättynyt PTK 158/2002 2 3,4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2002 Päättynyt PTK 159/2002 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.2002

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot