HE 127/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi

(Neljäs lisäbudjetti 2011)

1. Vuoden 2011 IV lisätalousarvio

Voimaantulo

20.12.2011

Säädöskokoelma
1298/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2011 IV lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 25/2011 vp
Valmistunut

12.12.2011

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2011 neljänneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 20 päivästä joulukuuta 2011 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2011 Päättynyt PTK 87/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

16.12.2011

Kirjelmä
EK 30/2011 vp

Asiasanat