HE 128/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

23.10.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
948/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Esittelijä Hannula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

2947

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.09.1992 Päättynyt PTK 102/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3182

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 25/1992 vp
Valmistunut

29.09.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 116/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 118/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.10.1992 Päättynyt PTK 120/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3606

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.10.1992 Päättynyt PTK 122/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3633

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.10.1992