HE 128/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ilmansuojelulain, ympäristölupamenettelylain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
1711/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
1712/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.1995

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
1713/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

2) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

3) Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Sarkkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

1641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.10.1995 Päättynyt PTK 69/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1763

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 7/1995 vp
Valmistunut

14.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.1995 Päättynyt PTK 100/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1995 Päättynyt PTK 101/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2658

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1995 Päättynyt PTK 102/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2674

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.11.1995

Vastaus
EV 108/1995 vp