HE 128/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi peruskoululain, lukiolain, aikuislukiolain 21 ja 24 §:n, ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n sekä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

10.06.1997

Säädöskokoelma
510/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lukiolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

10.06.1997

Säädöskokoelma
511/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki aikuislukiolain 21 ja 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

10.06.1997

Säädöskokoelma
512/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

10.06.1997

Säädöskokoelma
513/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

10.06.1997

Säädöskokoelma
514/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain muuttamisesta

2) Laki lukiolain muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain 21 ja 24 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta

5) Laki ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Lahtinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.09.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3242

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.09.1996 Päättynyt PTK 107/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

3268

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/1997 vp
Valmistunut

29.04.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1997 Päättynyt PTK 62/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.1997

Vastaus
EV 48/1997 vp