Valtiopaivaasia HE 128/1997

HE 128/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lapsen elatusavun perintää koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
673/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
674/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
675/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
676/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
677/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

3) Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta

4) Laki ulosottolain 4 luvun 6 §:n 4 momentin kumoamisesta

5) Laki tuloverolain 33 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.10.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.1997 Päättynyt PTK 123/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1998 vp
Valmistunut

09.06.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/1998 vp
Valmistunut

18.03.1998

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 5/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 83/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1998 Päättynyt PTK 87/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1998 Päättynyt PTK 89/1998 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1998 Päättynyt PTK 91/1998

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​