HE 128/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 talousarvioesityksen (HE 59/2011 vp) toisesta täydentämisestä

(Budjetti 2012, toinen täydentäminen)

1. Vuoden 2012 talousarvio

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1488/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2012 talousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 26/2011 vp
Valmistunut

12.12.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus valtion talousarvioksi vuodelle 2012 hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisesti edellä todetuin muutoksin, että momentin 31.50.01 kohdalla ehdotettu lausuma hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 32 ja 33/2011 vp hyväksytään, että talousarvioaloitteet TAA 1-31, 34-407, 409-551/2011 vp hylätään ja että talousarviota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 85/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2011 pidettävään täysistuntoon ja talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2011 Keskeytetty PTK 86/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Huomautus

Yleiskeskustelu päättynyt.
Pääluokka 22: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 21,23,24: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.2011 Keskeytetty PTK 87/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 25,26, 27: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.2011 Keskeytetty PTK 88/2011 1-28
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat 21, 23-27: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat: 28, 29: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2011 Keskeytetty PTK 89/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat: 31, 32: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.2011 Keskeytetty PTK 90/2011 1-221
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Huomautus

Pääluokat: 28, 29, 31, 32, 36: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.
Pääluokat 30,33,35: yleiskeskustelu päättynyt ja käsittely keskeytetty.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.12.2011 Päättynyt PTK 91/2011 1-126
Luottamusäänestys istunpöytäkirja
PTK 91/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta hyväksyi osastot 11-13 ja 15 mietinnön mukaisina. Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan ja yleisperustelut mietinnön mukaisina. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-31, 34-407, 409-551/2011 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Huomautus

Pääluokat 30,33,35: hyväksytty valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 59/2011 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

23.12.2011

Kirjelmä
EK 31/2011 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot