Valtiopaivaasia HE 129/2000

HE 129/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)(Lisäbudjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.11.2000

Voimaantulo

10.04.2001

Säädöskokoelma
922/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.09.2000

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Merenkulkuneuvos Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.09.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.09.2000 Päättynyt PTK 109/2000 12
Päätös

Asia lähetettiin liikennevaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 7/2000 vp
Valmistunut

05.10.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että toimenpidealoite 158/2000 vp hylätään sekä hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.10.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.10.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.10.2000 Päättynyt PTK 118/2000 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2000 Päättynyt PTK 122/2000 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.10.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​