Valtiopaivaasia HE 129/2003

HE 129/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden sosiaali- ja terveydenhuollon lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Päätökset

1. Laki lastensuojelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1358/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki potilasvahinkolain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1359/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sosiaalihuoltolain 45 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1360/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1361/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki päihdehuoltolain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1362/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki mielenterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
1363/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lastensuojelulain 10 ja 17 §:n muuttamisesta

2. Laki potilasvahinkolain 11 b §:n muuttamisesta

3. Laki sosiaalihuoltolain 45 §:n muuttamisesta

4. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

5. Laki päihdehuoltolain 14 §:n muuttamisesta

6. Laki mielenterveyslain 23 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.2003

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.11.2003 Päättynyt PTK 87/2003 32
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/2003 vp
Valmistunut

03.12.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina, paitsi 1. lakiehdotuksen 17 § ja 6. lakiehdotuksen 23 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 104/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2003 Päättynyt PTK 105/2003 14
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2003 Päättynyt PTK 108/2003 22
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.2003