HE 13/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
402/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.03.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

524

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.03.1993 Päättynyt PTK 23/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

652

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/1993 vp
Valmistunut

30.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 34/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

915

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993 3
Istuntopöytäkirjan sivu

939

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993