Valtiopaivaasia HE 13/1994

HE 13/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kauppakaaren 10 luvun, kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun ja kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
540/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
541/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
542/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kauppakaaren 10 luvun muuttamisesta

2) Laki kuluttajansuojalain 7 ja 11 luvun muuttamisesta

3) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.03.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

214

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 249

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/1994 vp
Valmistunut

28.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 911

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1039
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.05.1994 Päättynyt PTK 40/1994 1057

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.1994