HE 13/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
909/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
910/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Karhu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

457

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1995 Päättynyt PTK 21/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

539

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/1995 vp
Valmistunut

02.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 31/1995 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1995 Päättynyt PTK 32/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1995 Päättynyt PTK 34/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

786

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.1995 Päättynyt PTK 36/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

860

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1995

Vastaus
EV 11/1995 vp