Valtiopaivaasia HE 13/1996

HE 13/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
281/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
282/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
283/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

26.04.1996

Voimaantulo

01.05.1996

Säädöskokoelma
284/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain 5 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki lääkelain väliaikaisesta muuttamisesta

3) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

4) Laki erikoissairaanhoitolain 56 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.03.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apul. osastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.03.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

977

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1996 Päättynyt PTK 35/1996 996

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1996 vp
Valmistunut

16.04.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 42/1996 vp
Päätös

Torstaina klo 18 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1996 Päättynyt PTK 44/1996 1167

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.1996 Päättynyt PTK 45/1996 1176
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996 1200 5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.04.1996

​​​​