Valtiopaivaasia HE 13/1998

HE 13/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
221/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
222/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
223/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
224/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
225/1998
Päätös

Hyväksytty

6) Laki valtion eläkelain 9 d §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
226/1998
Päätös

Hyväksytty

7) Laki ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
227/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

8) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
228/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta

5) Laki yrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta

6) Laki valtion eläkelain 9 d §:n muuttamisesta

7) Laki ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä

8) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.03.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.03.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1998 Päättynyt PTK 27/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/1998 vp
Valmistunut

17.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1998 Päättynyt PTK 33/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot