Valtiopaivaasia HE 13/2008

HE 13/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi vakuutusyhtiölaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Vakuutusyhtiölaki

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
521/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
522/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
523/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
524/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
525/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki vakuutusluokista

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
526/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
527/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
528/2008
Päätös

Hyväksytty

9. Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
529/2008
Päätös

Hyväksytty

10. Laki tuloverolain 34 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.07.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
530/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vakuutusyhtiölaki

2. Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta

3. Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta

4. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

5. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

6. Laki vakuutusluokista

7. Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8. Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11c §:n muuttamisesta

9. Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta

10. Laki tuloverolain 34 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.02.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Turunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2008 Päättynyt PTK 10/2008 9
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2008 vp
Valmistunut

16.05.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. sekä 6.-10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/2008 vp
Valmistunut

14.03.2008

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 10/2008 vp
Valmistunut

24.04.2008

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.05.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.05.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.2008 Poistettu PTK 57/2008 4
28.05.2008 Päättynyt PTK 59/2008 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2008 Päättynyt PTK 62/2008 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lausuntopyynnössä mainittu seikka ei vaikuta 1. lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008