Valtiopaivaasia HE 13/2010

HE 13/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Päätökset

1. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.09.2010

Säädöskokoelma
731/2010
Päätös

Hyväksytty

2. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
732/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.08.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
733/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

2. Laki viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta

3. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.03.2010

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2010 Päättynyt PTK 24/2010 3
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2010 vp
Valmistunut

09.06.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, ja että hyväksytään kolme lausumaa.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/2010 vp
Valmistunut

27.05.2010

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 9/2010 vp
Valmistunut

01.06.2010

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2010 Päättynyt PTK 65/2010 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2010 Poistettu PTK 68/2010 2
21.06.2010 Päättynyt PTK 69/2010 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan 3. lakiehdotuksen 19 a §:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.07.2010

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin