HE 130/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1158/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Merikalla

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.1997 Päättynyt PTK 121/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1997 vp
Valmistunut

18.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 146/1997 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.11.1997 Päättynyt PTK 147/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1997 Päättynyt PTK 152/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.11.1997

Vastaus
EV 189/1997 vp