Valtiopaivaasia HE 130/2006

HE 130/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.01.2007

Voimaantulo

01.10.2007

Säädöskokoelma
14/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.09.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Salo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.09.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.09.2006 Poistettu PTK 82/2006 19
13.09.2006 Poistettu PTK 83/2006 18
14.09.2006 Poistettu PTK 84/2006 20
15.09.2006 Päättynyt PTK 85/2006 20
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 26/2006 vp
Valmistunut

12.10.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Lausunnot

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 17/2006 vp
Valmistunut

04.10.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.10.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 9
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.2006 Päättynyt PTK 105/2006 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.10.2006

​​​​