Valtiopaivaasia HE 131/1994

HE 131/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
194/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
195/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
196/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

2) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

3) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.08.1994

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994 2894

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 4/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 8/1994 vp
Valmistunut

15.11.1994

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.01.1995 Päättynyt PTK 177/1994 6742

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Keskeytynyt PTK 178/1994 6823
24.01.1995 Päättynyt PTK 179/1994 6854 1-4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.1995 Keskeytynyt PTK 185/1994 7007
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7027 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PuVM, 1