HE 131/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
194/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
195/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

17.02.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
196/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta

2) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

3) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

2329

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2894

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 4/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.01.1995 Päättynyt PTK 177/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.01.1995 Keskeytynyt PTK 178/1994
24.01.1995 Päättynyt PTK 179/1994 1-4
Istuntopöytäkirjan sivu

6823

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1995 Keskeytynyt PTK 185/1994
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 2
Istuntopöytäkirjan sivu

7007

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., PuVM, 1