Valtiopaivaasia HE 131/1995

HE 131/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle verohallintolaiksi ja laiksi verotusmenettelystä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Verohallintolaki

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1557/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki verotusmenettelystä

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1558/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1559/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1560/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1561/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1562/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1563/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1564/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1565/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

10) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1566/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1567/1995
Päätös

Hyväksytty

12) Laki arpajaisverolain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1568/1995
Päätös

Hyväksytty

13) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1569/1995
Päätös

Hyväksytty

14) Laki koiraverosta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1570/1995
Päätös

Hyväksytty

15) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1571/1995
Päätös

Hyväksytty

16) Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1572/1995
Päätös

Hyväksytty

17) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1573/1995
Päätös

Hyväksytty

18) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1574/1995
Päätös

Hyväksytty

19) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1575/1995
Päätös

Hyväksytty

20) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1576/1995
Päätös

Hyväksytty

21) Laki kansaneläkelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1577/1995
Päätös

Hyväksytty

22) Laki suhdannetalletuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1578/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Verohallintolaki

2) Laki verotusmenettelystä

3) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

4) Laki kiinteistöverolain muuttamisesta

5) Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

6) Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta

7) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

8) Laki leimaverolain muuttamisesta

9) Laki tuloverolain muuttamisesta

10) Laki veronkantolain muuttamisesta

11) Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta

12) Laki arpajaisverolain muuttamisesta

13) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

14) Laki koiraverosta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta

15) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

16) Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

17) Laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain muuttamisesta

18) Laki merenkulun veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 8 a §:n muuttamisesta

19) Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

20) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

21) Laki kansaneläkelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta

22) Laki suhdannetalletuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1770

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995 1960

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/1995 vp
Valmistunut

21.11.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 103/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 104/1995 2721

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1995 Päättynyt PTK 105/1995 2769 4
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1995 Päättynyt PTK 113/1995 2914 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1995