Valtiopaivaasia HE 131/1996

HE 131/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ylintä syyttäjää koskevien säännösten muuttamisesta sekä laiksi yleisistä syyttäjistä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

Tarkistettu nimike: 8) Laki rikoslain 1 luvun 12 ja 13 §:n muuttamisesta, EV 237/1996 vp

Päätökset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
198/1997
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki yleisistä syyttäjistä

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
199/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
200/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
201/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
202/1997
Päätös

Hyväksytty

6) Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
203/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
204/1997
Päätös

Hyväksytty

8) Laki rikoslain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
205/1997
Päätös

Hyväksytty

9) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
206/1997
Päätös

Hyväksytty

10) Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
207/1997
Päätös

Hyväksytty

11) Laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

11.03.1997

Voimaantulo

01.12.1997

Säädöskokoelma
208/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki yleisistä syyttäjistä

3) Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

4) Laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta annetun lain muuttamisesta

5) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 4 ja 23 §:n muuttamisesta

6) Laki esitutkintalain 14 ja 44 §:n muuttamisesta

7) Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta

8) Laki rikoslain 1 luvun muuttamisesta

9) Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 25 §:n muuttamisesta

10) Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta

11) Laki aavalta mereltä tapahtuvan väkijuomien salakuljetuksen ehkäisemisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.09.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.09.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3440

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.1996 Päättynyt PTK 117/1996 3563

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 20/1996 vp
Valmistunut

05.12.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/1996 vp
Valmistunut

24.10.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996 5366
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996 5380
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996 5400

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996 5415
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996 5641

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2-11) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996