Valtiopaivaasia HE 131/1999

HE 131/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1999

Voimaantulo

01.07.2000

Säädöskokoelma
1326/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.10.1999

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.10.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1999 Päättynyt PTK 86/1999 15
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 12/1999 vp
Valmistunut

25.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna, että lakialoite hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 9/1999 vp
Valmistunut

12.11.1999

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 99/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Päättynyt PTK 100/1999 11
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.1999 Keskeytetty PTK 101/1999 2
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999 2 2-4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 108/1999 26
07.12.1999 Päättynyt PTK 110/1999 1 1, 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​