Valtiopaivaasia HE 131/2008

HE 131/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
669/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
670/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
671/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

31.10.2008

Voimaantulo

01.01.2009

Säädöskokoelma
672/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta

2. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta

3. Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.09.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.09.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.09.2008 Poistettu PTK 75/2008 22
17.09.2008 Poistettu PTK 76/2008 22
18.09.2008 Poistettu PTK 77/2008 23
19.09.2008 Päättynyt PTK 78/2008 22
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2008 vp
Valmistunut

09.10.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 3 § muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.10.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 91/2008 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 16.10.2008 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.10.2008 Päättynyt PTK 93/2008 15
Päätös

Lakiehdotusten sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.2008 Keskeytetty PTK 95/2008 17
22.10.2008 Päättynyt PTK 96/2008 1 1
Päätös

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.10.2008

​​​​