HE 132/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1259/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taipale

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.09.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

2230

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.09.1993 Poistettu PTK 94/1993
15.09.1993 Päättynyt PTK 95/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2345

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 63/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 151/1993 vp
Päätös

Maanantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.1993 Päättynyt PTK 152/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.11.1993 Päättynyt PTK 153/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4590

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4787

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.12.1993