Valtiopaivaasia HE 132/1995

HE 132/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

01.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1333/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.10.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.10.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1770

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.10.1995 Päättynyt PTK 76/1995 1965

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1995 vp
Valmistunut

27.10.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.10.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 88/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 89/1995 2433

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1995 Päättynyt PTK 90/1995 2444
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 92/1995 2496

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.11.1995

​​​​